Indkaldelse 2020

Aktivhuset Virkedal

Mågebakken 80 E

Afholder ordinær generalforsamling

Torsdag den 20. februar 2020

 1. kl. 14.00 på Virkedal.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent .
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.
 5. Bestyrelsens forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er:
  1. Bodil Kristiansen (Modtager genvalg )
  2. Bente Olsen (Modtager ikke genvalg )
  3. Eva Christiansen (Modtager genvalg )

 1. Valg af 2 suppleanter:
  På valg er:
  1. Joan Evitt (Modtager genvalg )
  2. Lissi Rasmussen (Modtager genvalg )                                           
 1. Valg af revisor:
  På valg er:
  1. Preben Nielsen (Modtager genvalg 

 1. Valg af 1 revisorsuppleant
  På valg er:
  1. Aage Hejn (Modtager genvalg )

 1. Eventuelt

Forslag til punkt 4 skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse mrk.

”Forslag til Virkedals generalforsamling”

Kun adgang for medlemmer med gyldigt medlemskort for året 2020

Odense, den 16. januar 2020