Generalforsamling


Generalforsamling er den øverste myndighed på Virkedal.

P2141094På generalforsamlingen, der afholdes årligt, aflægges bestyrelsens beretning, ligesom der fremlægges og godkendes regnskab. Envidere vælges medlemmer til bestyrelsen, som forestår husets ledelse mellem generalforsamlingerne. 


På generalforsamlingen får medlemmerne lejlighed til at stille spørgsmål til Virkedals bestyrelse om dennes arbejde i det forgangne år.

Det er desuden på generalforsamlingen, at der fremlægges planer for det kommende år.

Aktivhuset Virkedal
Mågebakken 80E
5250 Odense SV

Tlf: 66 17 05 54 - Mail: virkedal@virkedal.dk