Indkaldelse 2022

Støtteforeningen Virkedals Venner
Mågebakken 80 E
afholder ordinær generalforsamling
Torsdag den 24. marts 2022
kl. 14.00 på Virkedal

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning.

3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Bestyrelsens forslag.

6. Valg til bestyrelsen:

 Torben Hansen ( modtager genvalg )

 Ulla Arneborg ( modtager genvalg )

7. Valg af bestyrelsessuppleant:

Vakant.

8. Valg af revisor :

 Marianne Mortensen ( modtager ikke genvalg )

9.. Valg af revisor suppleant:

 Åse Knudsen ( modtager genvalg )

10. Eventuelt.

Forslag til punkt 4 skal fremsendes skriftligt til Virkedals Venner senest 14 dage før generalforsamlingen mrk. ”forslag”.

Kun adgang for medlemmer med gyldigt og betalt medlemskort for 2022 

Odense d.21. februar 2022.

Bestyrelsen v/ formand Lis Rasmussen

 

Aktivhuset Virkedal
Mågebakken 80E
5250 Odense SV

Tlf: 66 17 05 54 - Mail: virkedal@virkedal.dk