Indkaldelse 2023

Støtteforeningen Virkedals Venner
Mågebakken 80 E
afholder ordinær generalforsamling
Torsdag den 16. marts 2023
kl. 14.00 på Virkedal

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning.

3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Bestyrelsens forslag.

6. Valg til bestyrelsen:

 Lis Rasmussen ( modtager genvalg )

 Lone Jørgensen ( modtager genvalg )

7. Valg af bestyrelsessuppleant:

Lisbeth Hansen (modtager genvalg)

8. Valg af revisor :

 Lene Støttrup ( modtager genvalg )

9. Valg af revisor suppleant:

 Åse Knudsen ( modtager genvalg )

10. Eventuelt.

Forslag til punkt 4 skal fremsendes skriftligt til Virkedals Venner senest 14 dage før generalforsamlingen mrk. ”forslag”.

Kun adgang for medlemmer med gyldigt og betalt medlemskort for 2023

Odense d. 9. februar 2023.

Bestyrelsen v/ formand Lis Rasmussen

 

Aktivhuset Virkedal
Mågebakken 80E
5250 Odense SV

Tlf: 66 17 05 54 - Mail: virkedal@virkedal.dk