Indkaldelse 2025

Støtteforeningen Virkedals Venner
Mågebakken 80 E
afholder ordinær generalforsamling
marts 2025
kl. 14.00 på Virkedal

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning.

3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Bestyrelsens forslag.

6. Valg til bestyrelsen:

7. Valg af bestyrelsessuppleant:

8. Valg af revisor :

9. Valg af revisor suppleant:

10. Eventuelt.

Forslag til punkt 4 skal fremsendes skriftligt til Virkedals Venner senest 14 dage før generalforsamlingen mrk. ”forslag”.

Kun adgang for medlemmer med gyldigt og betalt medlemskort for 2025

 

Aktivhuset Virkedal
Mågebakken 80E
5250 Odense SV

Tlf: 66 17 05 54 - Mail: virkedal@virkedal.dk