Indkaldelse 2025

Aktivhuset Virkedal

Mågebakken 80 E

Afholder ordinær generalforsamling

februar 2025

kl. 14.00 på Virkedal.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Bestyrelsens forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
  1. Valg af 2 suppleanter
  1. Valg af revisor:
  1. Valg af 1 revisorsupplean
  1. Eventuelt

Forslag til punkt 4 skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse mrk.

”Forslag til Virkedals generalforsamling”

Kun adgang for medlemmer med gyldigt medlemskort for året 2025

Aktivhuset Virkedal
Mågebakken 80E
5250 Odense SV

Tlf: 66 17 05 54 - Mail: virkedal@virkedal.dk