Indkaldelse 2024

Aktivhuset Virkedal

Mågebakken 80 E

Afholder ordinær generalforsamling

Torsdag den 29. februar 2024

kl. 14.00 på Virkedal.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.
 5. Bestyrelsens forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er:

a.   Bodil Kristiansen                      (Modtager genvalg)

b.   Joan Evit                                 (Modtager genvalg)

c. Inge Lise Rasmussen                 (Modtager genvalg)

d. Linda Andersen                         (Modtager genvalg)

 1. Valg af 2 suppleanter

På valg er:

a. Monica Jakobsen                       (Modtager genvalg

b. Vakant

 1. Valg af revisor:
  På valg er:

a.   Minna Aase                             (Modtager genvalg)

 1. Valg af 1 revisorsuppleant
  På valg er:

a.   Aage Hejn                               (Modtager genvalg)

 1. Eventuelt

Forslag til punkt 4 skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse mrk.

”Forslag til Virkedals generalforsamling”

Kun adgang for medlemmer med gyldigt medlemskort for året 2024

Odense, den 16. januar 2024

Knud Ørnstrøm                                        Bodil Kristiansen

Aktivhuset Virkedal
Mågebakken 80E
5250 Odense SV

Tlf: 66 17 05 54 - Mail: virkedal@virkedal.dk