Indkaldelse 2023

Aktivhuset Virkedal

Mågebakken 80 E

Afholder ordinær generalforsamling

Torsdag den 23, februar 2023

kl. 14.00 på Virkedal.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.
 5. Bestyrelsens forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er:
  a. Knud Ørnstrøm             (Modtager genvalg)
  b. Flemming Lærkehøj       (Modtager genvalg)
  c. Ingelise Rasmussen       (Modtager genvalg)
  d. Linda Andersen             (Modtager genvalg)

 7. Valg af 2 suppleanter:
  På valg er.
  a. Monica Jacobsen                  (Modtager genvalg)
  b. (Vacant)

 8. Valg af revisor:
  På valg er:
  a. Minna Aase                          (Modtager genvalg)

 9. Valg af 1 revisorsuppleant:
  På valg er:
  a. Aage Hejn                            (Modtager genvalg

 10. Eventuelt

Forslag til punkt 4 skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse mrk.

”Forslag til Virkedals generalforsamling”

Kun adgang for medlemmer med gyldigt medlemskort for året 2023

Odense, den 18. januar 2023

Knud Ørnstrøm                                        Bodil Kristiansen

Aktivhuset Virkedal
Mågebakken 80E
5250 Odense SV

Tlf: 66 17 05 54 - Mail: virkedal@virkedal.dk