Beretning 2017

Indledning

Året 2017 har også i år budt på mange forskellige opgaver for bestyrelsen.

Kassereren slås stadig med regnskabssystemet og har ofte kontakt til Winkas support, for at vi kan få rigtig fornøjelse af systemet, som tilsyneladende kan meget mere, end vi er klar over.

Kontingentbetaling

Vi indførte for et par år siden muligheden for kontingentbetaling over nettet Imidlertid er logon proceduren ændret således, at det nu er medlemsnummeret, der er bruger-ID, medens det er fornavnet med stort begyndelsesbogstav, der er password. Sidste år nævnte jeg, at vi havde haft tanken om at indføre MobilPay. Prisen på det er siden blevet mere ”spiselig”, så der kan nu også  betales kontingent via MobilPay. MobilPay kan ikke benyttes som betalingsmiddel i caféen.

Anskaffelser

I sommerferien fik vi ombetrukket de gamle stole i caféen. En større udskrivning, men det pyntede.

Vi har anskaffet et nyt partytelt specielt til vores sommerfest, idet vores gamle partytelt havde udtjent sin værnepligt. Vi satte det i Gul og Gratis og det var væk næsten inden annoncen kom ud.

Der købt ny vådsliber til træværkstedet.

Ligeledes har bestyrelsen besluttet at vi køber kunstværker af de udstillende kunstnere, hvis det falder i udvalgest smag,

Aktiviteter

Træværkstedet

Der er nu fire hold på træværkstedet, som i øvrigt skal have stor ros for deres hjælpsomhed med forskellige opgaver.
Arne valgte at stoppe som vejleder, og i stedet fungerer Flemming Nielsen som vejleder og kontaktperson.

Engelsk

Der er nu fire hold, og alligevel er der venteliste. Ikke overvældende, men der kan være forskellige årsager til at de står der. F. eks. en tilbudt dag som ikke passer.

Billard

Her kan der spilles alle dagene man.-tors.,  og der er stadig væk ledige pladser. Vi forventer naturligvis, at man er fleksible således, at der kan være 4 på hvert hold.

IT

Der har været en voldsom nedgang i tilslutningen her til. Det betyder også, at vi fra at have en venteliste på mellem 60 og 79 personer, for det første ikke har nogen venteliste og har måttet nedlægge to hold. D.v.s. at der ikke er hold om fredagen længere. Ligesom der er blevet plads til slægtsforskning mandag fra 14 – 16.
Den store pukkel der var, da det offentlige forlangte, at alle skulle have digital post, forsvandt ved, at der blev oprettet IT-caféer på skoler og biblioteker, samt at man på ældreområdet arrangerede hjælp til computerbetjening i hjemmene.

Husorkesteret

Som alle ved øver husorkesteret hver onsdag fra 9 - 12. Det er ikke fordi vi savner medlemmer. Vi kan dårligt være flere i lokalet. Derimod kniber det efterhånden med at finde engagementer, så jeg kan da kun opfordre til, at I laver lidt reklame for orkesteret. Vi tager gerne ud med 6-7 mand og spiller på plejehjem og ældreklubber, for det beskedne beløb af kr. 1.000,-.

Sangkoret

Vores sangkor har rigtig mange medlemmer. Også så mange at vi ikke kan være flere. Så bestyrelsen har besluttet, at interesserede nu skrives på venteliste.
Nu er dirigenten også ved at realisere sin drøm om at koret skal synge flerstemmigt. Det er svært, men det skal nok komme.

Sidder der nu med en lille sangfugl i maven, kunne man måske have glæde af at deltage i "Syng sammen" hver den første torsdag i måneden.

Håndarbejde

Holdet har fået ny ”tovholder” ved Bente Nielsen, idet Vivi Olsen stoppede som vejleder

Tegneholdet

Tegneholdet har også fået ny vejleder i Ivan Jørgensen i stedet for Kirsten Banken, som også har valgt at stoppe.

Vaccinationer

Igen i 2017 var der i oktober måned influenzavaccinationer på Virkedal.
Lokalrådet betalte kaffe og en småkage.

Antallet af fremmødte har været for nedadgående de sidste år. Årsagen til der ikke kom så mange de to dage, skyldes, som jeg også sagde sidste år, det faktum, at mange benytter lejligheden til få vaccinationen hos egen læge, når de alligevel er der.

Parkering

Jeg kommer vel heller ikke uden om at omtale dette emne. Igen, igen.

Bodil vil senere oplyse Jer om medlemstallet. Det er dalende. Hvilket nok kan tilskrives den før nævnte store nedgang i IT-aktiviteterne, med vi må også erkende, at nogle brugere fravælger Virkedal p.g.a. de dårlige parkeringsforhold.

Sidste år fik vi en lappeløsning på problemet, men slet ikke tilfredsstillende. Det hjælper jo heller ikke, at man tilsyneladende er begyndt at arrangere møder og kursusvirksomhed på plejecenteret.
En nærliggende tanke kunne jo være, at man henlagde sådanne aktiviteter til Amtsgården på Ørbækvej.
Det kunne da godt være, at vi skulle tage en snak med den nye rådmand, når han har sat sig til rette i stolen.

Til slut

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen, for det arbejde de har lagt for dagen. Der er som sagt mange ting at tage vare på, når huset er så stort, som det er.

Tak til Vennerne. Til vennernes bestyrelse, cafédamer/herrer, samt damerne i receptionen. Det er ikke mindst fordi samarbejdet de to bestyrelser imellem fungerer så godt, som det gør, at vi får huset til at være et godt sted for vores brugere.

Til sidst men ikke mindst. Tak til alle vejlederne, som ofrer deres tid, som støtte til brugerne i de enkelte aktiviteter.
Endelig en tak til alle Jer, husets brugere for den loyalitet og opbakning I viser.

Hermed overgiver jeg min beretning til forsamlingen.

Bjarne Rohde

Aktivhuset Virkedal
Mågebakken 80E
5250 Odense SV

Tlf: 66 17 05 54 - Mail: virkedal@virkedal.dk