Beretning 2019

Bestyrelsens beretning for 2019

Indledning

Året 2019 har også i år budt på mange forskellige opgaver for bestyrelsen.

Vi kunne også fejre vores 20 års jubilæum som var vel besøgt af vore sponsorer og repræsentanter fra kommunen. De fleste af de gaver vi fik i den anledning tillod vi os at udlodde ved de frivilliges årlige julefrokost-

Kassereren slås stadig med regnskabssystemet og har ofte kontakt til Winkas support, for at vi kan få rigtig fornøjelse af systemet, som tilsyneladende kan meget mere, end vi er klar over.

Kontingentbetaling

Vores medlemmer er blevet rigtig flinke til at betale kontingent med Dankort og overførsel til bank.

Til gengæld har vi måtte opsige vores aftale med MobilPay. Omkostningerne for det relativt få betalinger vi havde om året blev for store. 49 kroner (Som svarer til 64 x 0,75) om måneden er en fordel for de store forretninger med mange betalinger. Hvorimod de ”små” som os naturligvis falder fra.

Anskaffelser

Projektor og lærred i caféen

Teleslynge i caféen

Markiser på terrassen

Nye stole til IT-stuen

Det har været store udgifter. Stor tak til Vennerne som har finansieret disse udgifter

Aktiviteter

Billard

Her kan der spilles alle dagene man.-tors., og der er stadig væk ledige pladser. Vi forventer naturligvis, at man er fleksible således, at der kan være 4 på hvert hold.
Der er kommet nyt klæde på bordet, og der er anskaffet en ny håndstøvsuger. I den forbindelse henstiller vi til brugerne, at de efter endt brug, tager sig tid til at støvsuge klædet på bordet.

Blomsterbinding

Der er stadig 2 hold med begrænset venteliste. Mødedatoer kan ses på opslag eller på Virkedals hjemmeside.

Bridge

Der spilles nu igen ved 4 borde både mandag og tirsdag og holdene supplerer hinden fint med substitutter ved fra værd.

Engelsk

Der er nu fire hold, og alligevel er der venteliste. Ikke overvældende, men der kan være forskellige årsager til at de står der. F. eks. en tilbudt dag som ikke passer.

Håndarbejde

Holdet er fyldt fint op. Venteliste har været på tale. De tager megen plads op. Det er lidt svært at drikke kaffe når der er håndarbejde på bordet.

Husorkesteret

Som alle ved øver husorkesteret hver onsdag fra 9 - 12. Det er ikke fordi vi savner medlemmer. Vi kan dårligt være flere i lokalet. Derimod kniber det efterhånden med at finde engagementer, så jeg kan da kun opfordre til, at I laver lidt reklame for orkesteret. Vi tager gerne ud med 6-7 mand og spiller på plejehjem og ældreklubber, for det beskedne beløb af kr. 1.000,-.

IT

Den store pukkel der var, da det offentlige forlangte, at alle skulle have digital post, forsvandt ved, at der blev oprettet IT-caféer på skoler og biblioteker, samt at man på ældreområdet arrangerede hjælp til computerbetjening i hjemmene.
Som noget nyt forsøgte vi med et hold med vejledning for smartphones og android-tabletter.
Forløbet var tilfredsstillende, men opgaven er ikke så lige til.
For det første bliver vi præsenteret for meget varieret udbud af modeller, og desværre sker der også det, at telefoner og tabletter ofte arves af børnebørnene. Det betyder, at vi kommer ud for, at modellerne ikke lever op til de nye krav som de forskellige apps stiller. F.eks. vil en app som MobilPay, i fremtiden ikke kunne køre på ældre smartphones.

L’hombre, Ligeud og Whist

Denne gruppe er hårdt ramt af frafald. Specielt L´hombre mangler spillere. Så hvis I kender nogle der kan de ædle gamle spil, må I endelig opfordre dem til at komme.

Ligeud og whist kan også bruge friske spillere.

Læsekreds

Antallet af deltagere er nogenlunde stabilt. Holdet ledes af Else Hager, som sørger for at deltagerne får et godt udbytte af de bøger de læser.

Petanque

Der var desværre ikke så mange der havde meldt sig til vores turnering i 2019.
Petanqueudvalget fortsætter succesen med petanqueskole om tirsdagen, for om muligt at gøre flere interesseret i dette fornøjelige spil. Vi håber derfor, at flere vil melde sig til turneringen. Tilmelding vil kunne ske i løbet af april måned.

Sangkoret

Vores sangkor har rigtig mange medlemmer.
Dirigenten har stadig et håb om at realisere sin drøm, om at koret kunne synge flerstemmigt. Det er svært, men dirigenten drømmer endnu.

Sidder der nu en med en lille sangfugl i maven, kunne man måske have glæde af at deltage i "Syng sammen" hver den første torsdag i måneden.

Slægtsforskning

Som de fleste ved blev slægtsforskning flyttet til mandag eftermiddag. Det går rigtig godt og der er p.t, omkring 13-14 personer tilmeldt. På holdet bliver der ikke undervist i IT, idet det forudsættes, at deltagerne har en basal IT-viden.

Stenslibning og Sølvarbejde

Der er plads til flere, så er du interesseret kan du tage en snak med Inge Pedersen. I samarbejde med træværkstedet har vi planer om at lave lidt bedre forhold for stenslibere og sølvarvejdere,

Syng sammen

Som før nævnt er alle sangfugle velkommen den første torsdag i måneden. Se opslag eller se på Virkedals hjemmeside

Tegneholdet

Tegneholdet ledes af Ivan Jørgensen som er meget kompetent og er ivrig for at lære fra sig.

Træværkstedet

Der er p.t. 4 hold på træværkstedet. Flemming prøver at fordele interesserede. Der er dog begrænsninger i forhold til de fysiske rammer.
Træværkstedet skal i øvrigt have stor ros for deres hjælpsomhed med forskellige opgaver.

Øvrige

Banko som hver anden mandag lokker omkring 35 – 40 medlemmer til pladerne

Stavgang som har en lille trofast skare der hver tirsdag og onsdag drager af sted på en lille gåtur.

Vaccinationer

Igen i 2019 var der denne gang i november måned influenzavaccinationer på Virkedal.
Lokalrådet betalte kaffe og en småkage.

Antallet af fremmødte har været for nedadgående de sidste år. Årsagen til der ikke kom så mange de to dage, skyldes, som jeg også sagde sidste år, det faktum, at mange benytter lejligheden til få vaccinationen hos egen læge, når de alligevel er der.

Medlemstal

Bodil vil senere oplyse Jer om medlemstallet. Det er dalende. Hvilket nok kan tilskrives den før nævnte store nedgang i IT-aktiviteterne, med vi må også erkende, at nogle brugere fravælger Virkedal p.g.a. de dårlige parkeringsforhold.
Vi bliver også nødt til at se på og være kreative omkring vore aktiviteter. Generationen der går på pension i vore dage forventer sikkert nogle andre aktiviteter end dem, vi andre har været tilfredse med i 20 år.

Parkering

Intet nyt om parkering. Vi skal nok ikke forvente der sker noget. Man kunne gå rundt med et fromt ønske om, at Hjemmeplejegruppen flyttede

Afslutning

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen, for det arbejde de har lagt for dagen. Der er som sagt mange ting at tage vare på, når huset er så stort, som det er.

Tak til Vennerne. Til vennernes bestyrelse, cafédamer/herrer, samt damerne i receptionen. Det er ikke mindst fordi samarbejdet de to bestyrelser imellem fungerer så godt, som det gør, at vi får huset til at være et godt sted for vores brugere.

Til sidst men ikke mindst. Tak til alle vejlederne, som ofrer deres tid, som støtte til brugerne i de enkelte aktiviteter.
Endelig en tak til alle Jer, husets brugere for den loyalitet og opbakning I viser.

Hermed overgiver jeg min beretning til forsamlingen.

Bjarne Rohde

..................................................
Dirigent
          

Aktivhuset Virkedal
Mågebakken 80E
5250 Odense SV

Tlf: 66 17 05 54 - Mail: virkedal@virkedal.dk