Beretning 2020

Aktivhuset Virkedal

Bestyrelsens beretning for 2020

Indledning

I dag er det faktisk 18 måneder og 1 dag siden vi på grund af Coronaen måtte lukke ned.

Det har været et stort afsavn for alle, både Virkedals Venner og for medlemmerne af Aktivhuset

Kontingentbetaling

Som alle ved har vi suspenderet kontingentet for 2021 for de medlemmer der nåede at betale i 2020. Det er kun nye medlemmer der har betalt kontingent i 2021

Aktiviteter

Det har været en hård tid for huset og medlemmerne. 18 måneder er lang tid i vores alder.

Det har jo også medført, at nogle vejledere har ønsket at stoppe af den ene eller anden grund. Dette har medført, at der er sket forskellige ændringer på aktiviteterne.

Blomsterbinding

Vores 2 blomsterpiger har valgt at stoppe, så denne aktivitet er midlertidigt nedlagt. Det betyder bl.a. at den årlige julebazar er aflyst. Vi håber naturligvis at aktiviteten kan genoptages på et senere tidspunkt.

Bridge

På mandagsholdet kommer vi til at mangle en ”tovholder” idet Preben Skouenborg har valgt at videregive jobbet til en anden. Tirsdagsholdt er igen tvunget til at spille på kun tre borde, men alle hygger sig med kortspillet.

Engelsk

Desværre har det på grund at sygdom været nødvendigt at nedlægge det ene engelskhold.

Tysk

I år er det lykkedes at starte et tyskhold op. Det er om tirsdagen kl. 10.00 til 12.00. Der har længe været et skjult ønske om denne aktivitet.

Husorkesteret

Her har de 18 måneder også taget hårdt på rutinen. Desværre har trommeslageren af helbredsmæssige årsager måttet stoppe. Heldigvis er der kommet et medlem der spiller el-bas og Erik er kommet tilbage på keyboard.

IT

Den lange pause har også her været hård for både vejledere og medlemmer. Vi er i øjeblikket i den situation, at vi mangler vejledere og medlemstallet er gået ned så vi er nødt til at lægge enkelte hold sammen. IT har jo ellers været en af de største aktiviteter, men de fleste er nu blevet fortrolige med Netbank, Borger.dk og NemId. Lige nu bliver der snakket en hel del om MitId, som jo er afløseren for NemId.

L’hombre, Ligeud og Whist

Denne gruppe er stadig hårdt ramt af frafald. Specielt L´hombre mangler spillere. Så hvis I kender nogle, der kan det ædle gamle spil, må I endelig opfordre dem til at komme.

Ligeud og whist kan også bruge friske spillere.

Læsekreds

Antallet af deltagere er nogenlunde stabilt. Holdet ledes af Else Hager, som sørger for at deltagerne får et godt udbytte af de bøger de læser.

Petanque

En af de aktiviteter der har nydt godt af Coronanedlukningen er Petanque. Det var faktisk kun i perioden hvor forsamlingsgrænsen lå under 10 at der ikke blev spillet Petanque både tirsdag og onsdag. Det har betydet, at der har været samlet op til 16 personer tirsdag og onsdag. Selv den årlige petanqueturnering blev afviklet med succes og 10,- kronersdag den 9. september.

 

Slægtsforskning

Som de fleste ved blev slægtsforskning flyttet til mandag eftermiddag. Det går rigtig godt og der er p.t, omkring 13-14 personer tilmeldt. På holdet bliver der ikke undervist i IT, idet det forudsættes, at deltagerne har en basal IT-viden.

Stenslibning og Sølvarbejde

Der er plads til flere, så er du interesseret kan du tage en snak med Inge Pedersen. I samarbejde med træværkstedet har vi planer om at lave lidt bedre forhold for stenslibere og sølvarbejdere

Syng sammen

Som før nævnt er alle sangfugle velkommen den første torsdag i måneden. Se opslag eller se på Virkedals hjemmeside

Tegneholdet

Tegneholdet ledes af Ivan Jørgensen som er meget kompetent og er ivrig for at lære fra sig.

Træværkstedet

Der er p.t. 3 hold på træværkstedet. Flemming prøver at fordele interesserede. Der er dog begrænsninger i forhold til de fysiske rammer.

Øvrige

Banko som hver anden mandag lokker omkring 35 – 40 medlemmer til pladerne

Stavgang som har en lille trofast skare der hver tirsdag og onsdag drager af sted på en lille gåtur.

Vaccinationer

Igen i 2020 var der influenzavaccinationer på Virkedal.

Også i år vil der blive vaccinationer den 8. og 29. oktober.

Medlemstal

Bodil vil senere oplyse Jer om medlemstallet. Det er dalende. Hvilket nok kan tilskrives den før nævnte store nedgang i IT-aktiviteterne, med vi må også erkende, at nogle brugere fravælger Virkedal p.g.a. de dårlige parkeringsforhold.
Vi bliver også nødt til at se på og være kreative omkring vore aktiviteter. Generationen der går på pension i vore dage forventer sikkert nogle andre aktiviteter end dem, vi andre har været tilfredse med i 20 år.

Parkering

Intet nyt om parkering. Vi skal nok ikke forvente der sker noget. Man kunne gå rundt med et fromt ønske om, at Hjemmeplejegruppen flyttede

Afslutning

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen, for det arbejde de har lagt for dagen. Der er som sagt mange ting at tage vare på, når huset er så stort, som det er.

Tak til Vennerne. Til vennernes bestyrelse, cafédamer/herrer, samt damerne i receptionen. Det er ikke mindst fordi samarbejdet de to bestyrelser imellem fungerer så godt, som det gør, at vi får huset til at være et godt sted for vores brugere.

Til sidst tak til alle vejlederne, som ofrer deres tid, til støtte for brugerne i de enkelte aktiviteter.
Endelig en tak til alle Jer, husets brugere for den loyalitet og opbakning I viser.

Hermed overgiver jeg min beretning til forsamlingen.

Bjarne Rohde

..................................................
Dirigent           

Aktivhuset Virkedal
Mågebakken 80E
5250 Odense SV

Tlf: 66 17 05 54 - Mail: virkedal@virkedal.dk