Beretning 2021

Indledning:

Det er kun et ½ år siden vi sidst holdt generalforsamling Det skyldes som alle her ved coronaen…. Den ændrede vores tilværelse på mange områder.

Næsten 2 år har den plaget os med afstand, regler , sprit og mundbind. Men det ser ud til , at vi snart kan se en ende på det hele ,så vi kan få den normale hverdag igen og det gode sociale samvær tilbage.

Som bekendt valgte vores mange årige for mand Bjarne, at træde tilbage.

Men helt tilbage trådte Bjarne nu ikke. Han har tilbudt sin hjælp,hvis der var brug for det…...Der har været brug for at hidkalde Bjarne.”Tak for det.”

I den nye bestyrelse er der ikke valgt ny formand endnu ,så det vil være således, at det bliver en kollektiv bestyrelse med en næstformand og en kasserer sammen med den øvrige bestyrelse der vil køre Virkedal videre i samme ånd.

 

Bestyrelsen håber at I alle vil tage godt imod dette forslag.

 

Øvrige punkter

 

Kontingentbetaling

Med hensyn til kontingent betalinger på Virkedals hjemmeside begynder det at gå den rigtige vej. Men skulle der være nogle af jer medlemmerne som har problemer med betalingsmåden på hjemmesiden, så står receptionen gerne klar med at hjælpende hånd.

 

Aktiviteter

 

Med hensyn til aktiviteterne der er her i huset ser det ganske fornuftig ud til trods for at vi har haft mange lukkedage og det har været et savn for mange.

Det være sig både medlemmer og vejledere.

Vi har i den forgangne tid sagt farvel til flere af vores vejledere.

Det har betydet at vi har ændret flere af aktiviteterne

 

Så kan vi starte med:

Blomsterbinding:

Vi har fået en ny til vejleder til at undervise i blomsterbinding.

Gurli Holm er trådt til.

Det bliver den første torsdag i måneden fra kl.10,00 til 12,00

Bridge

Der er kommet en ny tovholder til bridge holdene, men der spilles stadigvæk på 3 borde til trods for at der mangler et bord .Men humøret derinde fejler ikke noget.

 

L’hombre, Ligeud og Whist

Hermangler der stadigvæk spillere. Specielt L´hombre mangler . Så hvis I kender nogle, der kan det ædle gamle spil, må I endelig opfordre dem til at komme.

Ligeud og whist kan også bruge friske spillere.

 

Læsekreds

Antallet af deltagere er nogenlunde stabilt. Holdet ledes af Else Hager, som sørger for at deltagerne får et godt udbytte af de bøger de læser.

 

Engelsk

En af underviserne er stoppet ,så der er kun en vejleder: Birthe Frederiksen som varetager de 3 engelsk hold.

Tysk

Det går godt for det nystartede tysk om Tirsdagen med Mina Åse som leder

 

Husorkesteret

Efter de sidste ændringer i orkesteret går det godt fremad med musikken.

og deres humør fejler ikke noget.

It

Kursister til edb undervisningen er lidt lavere i år.

Men om det stadigvæk er coronaen der er årsagen vides ikke.

Der er øjeblikket .60 til 65 kursister fordelt ud på 8 hold. Afmeldingen til it undervisningen har været højere i de første 3 måneder i år ind hidtil.

Men vi har desværre også mistet vejledere.

Slægtsforskning

Slægtsforskningen går stadigvæk godt og der er omkring 14 personer tilmeldt lige for tiden.Der kræves stadigvæk en basal it – viden,for at følge med i undervisningen.

Holdet ledes af Birgit - Claus - John

Petanque

Det ruller godt derude på de 2 baner. Der er god tilslutning dejligt at se at hvor de hygger sig og det selvom det til tider kan være lidt køligt

 

Syng sammen

Som før nævnt er alle sangfugle velkommen den første tors-dag i måneden. Se opslag eller se på Virkedals hjemmeside

 

Stenslibning og Sølvarbejde

Der er plads til flere, så er du interesseret kan du tage en snak med Inge Pedersen.

 

Tegneholdet

Tegneholdet ledes af Ivan Jørgensen som er meget kreativ ,og god til at lære fra sig

 

Træværkstedet

Der er p.t. 3 hold på træværkstedet. Flemming prøver at fordele med hver deres interesse. Der er dog begrænsninger i forhold til de fysiske rammer. Værkstedet er meget behjælpelig med forskellige opgaver i huset. tak for det

 

Øvrige

Banko som hver anden mandag lokker omkring 35 – 40 medlemmer til pladerne

 

Afslutning

Til slut tak til bestyrelsen, for det arbejde vi sammen har lagt for dagen. Der er som sagt mange ting at tage vare på, Det er et stort hus med mange aktiviteter.

Tak til Vennerne. Til vennernes bestyrelse, cafédamer/herrer, samt damerne i receptionen. Det er ikke mindst fordi samarbejdet de to bestyrelser imellem fungerer så godt, som det gør, at vi får huset til at være et godt sted for vores medlemmer.

Til sidst tak til alle vejlederne, som ofrer deres tid, til støtte for brugerne i de enkelte aktiviteter.

Endelig en tak til alle Jer, husets brugere for den loyalitet og opbakning I viser.

Hermed overgives beretningen til forsamlingen.

På bestyrelses vegne

Næstformand

Knud Ørnstrøm

Aktivhuset Virkedal
Mågebakken 80E
5250 Odense SV

Tlf: 66 17 05 54 - Mail: virkedal@virkedal.dk