Beretning 2022

Velkommen til jer alle der i dag er mød top til generalforsamlingen her på
virkedal 2023.
Men inden vi går i gang vil jeg bede forsamlingen om at rejse jer så vi kan
mindes dem vi har mistet igennem det sidste år
Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Et nyt år er startet og det er naturligt at reflektere over
året der er gået. Det første er at coronaen som er på til
bagetog. Så kunne vi endelig klappe i hænderne. Men
pludselig inde i året dukker noget andet op i vores daglig
dag. Energi forsyningen, som kommer til at ramme os
alle her på virkedal,hvor vi må se hvad vi kan gøre for at
reducere vores energi regninger.
Det er vi gået i gang med og undersøge hvordan vi kan
nedbringe vores udgifter til varme og el.
Vi har fået nye medlemmer , men det er ikke nok til at vi
kan komme op på samme niveau som før
coronaen startede.
Kasseren vil fortælle nærmere herom.
Mange har valgt at stoppe af flere årsager og det må vi
respektere. Vi gør stadigvæk opmærksom på
at Virkedal eksisterer
Der bliver løbende sendt pjecer med virkedals aktiviteter
ud i Dalum området
Vi kontaktede ugeavisen det gav en artikel i avisen Det
gav lidt omtale med at vi fik en håndfuld
medlemmerne.
For at gøre Virkedal mere synligt søgte vi om tilladelse til
opsætningen af en skilt ude på
hjørnet af vejen her ind til virkedal sidst i november
2022 .Fremgangs måde i kommunen er man skal betale før
vi for varen. Januar 2023 var skiltet sat op. Det var
hurtigt..
.
I lang tid har der været en hjertestarter opsat her inde i
huset Det hjælper ikke ret meget når vi
har lukket.
Så vi sendte en ansøgning til tryg fonden om et skab. til
udendørs betjening.
så alle i vores område udenfor Virkedal også fik mulighed
for at kunne bruge den…
Efter 2 år lykkes det…..Endelig.
Vi er glade for at det er blevet gjort selvom ventetiden var
lang. Virkedal skal betale for
opsætningen og vedligeholdelse fremad rettet Hver eneste
år.
Så er vi kommet til Vores parkerings problemer som ikke
er blevet løst endnu og det kommer det heller ikke til.
Den seneste melding jeg har fået er at kommunen
alligevel ikke flytter ud herfra Virkedals området.
Med hensyn til aktiviteterne her i huset er der stadigvæk
ledige pladser på følgende;
Værkstedet ,Tegneholdet, kortspillet skip bo. Et begynder
hold i tysk har været et ønske det fortudsætter at man har
en ny tysklærer. Der er efterspørgsel på dette.
Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne sige alle jer
medlemmer tak for Jeres støtte.
og brugen af Virkedal med dens mange formål.
Den frivillige arbejdskraft kniber det lidt med. Er der nogen
her i forsamlingen der kunne tænke sig
at være med i Aktivitetshuset bestyrelse med hvad det
indebære .
I skal være hjertelig velkommen.
Jeg vil hermed slutte min beretning med følgende:
En stor tak til bestyrelsen samt venners bestyrelse for et
godt samarbejde uden en fælles forståelse for hinanden
kan begge bestyrelse ikke fungere.
Også en tak til jer alle frivillige med jeres forskellige
aktiviteter i gør et kæmpe arbejde her i huset for at vores
medlemmer føler sig velkommen og tilpas
Hermed overgives beretningen til forsamlingen
På bestyrelsens vegne
Formand
Knud Ørnstrøm

Aktivhuset Virkedal
Mågebakken 80E
5250 Odense SV

Tlf: 66 17 05 54 - Mail: virkedal@virkedal.dk