Beretning 2023

 Formandens beretning

  

I beretningen fra sidste år nævnte jeg om energi forsyningen om det ville ramme os hen ad vejen rent økonomisk.

Det er nu en realitet hvor vi går ind i 2024.Derfor har vi søgt Odense kommune om penge så vi kan nedbringe vores strøm regning.

Vi har her i januar 2024 modtaget pengene,så er det meningen vi vil skifte alle vores neon rør ud til andre som vil være mere energi besparende. Så vi starter med cafeen og gangene.

Sidst på året blev jeg bekendt med at lysene i gangene brændte døgnet

rundt.Det har stået på i flere måneder før vi blev opmærksom på det.

Det er i orden nu med nye censorer opsat. Det må hjælpe lidt på strøm regningen.

  

Der er blevet gjort flere tiltag i 2024

Vi har fået sat en storskærm op ved receptionen der viser de aktiviteter, der er i huset.

Endvidere er der sat opslag op ude i gangen med oplysninger om alle aktiviteterne vi har at tilbyde Virkedals medlemmer.

Der har været et åben hus arrangement i september måned.Vi fik sat en banner op på hjørnet ved Virkedal, med mange af de aktiviteter, vi tilbyder.

Alle var velkomne. Vi fik også en halv snes medlemmer.Der kom omkring 70 til 80 personer. Det var et godt arrangement. Tak til jer som stod for det

Jule basaren i december er blevet til et julehygge, hvor vi igen fik sat banner op på hjørnet med forskellige aktiviteter og selvfølgelig adgang for alle. Lokalerne i huset var julepyntet endvidere var der i cafeen og vest stue borde med mange spændende ting som man kunne købe og cafeen havde julegløgg og varme æbleskiver,samt mange andre gode sager.

Der blev også underholdt med sang musik og læst julehistorier. Tak til alle som var med til at gøre denne dag underholdende og festlig.

 

 

It gruppen har gjort flere gode tiltag, som startede op i november og fortsætter ind i 2024

med telefon, billed- behandling,Windows 11 introduktion og tilsidst/

it cafeen,stedet hvor alle kan få hjælp med elektronikken genopstår igen efter længere pause

Vi har nu igen 2 hold med engelsk

Joan kører det ene hold og vi har fået en ny underviser til det andet hold.

Det er Margit Dyrehauge

Der er også 2 hold i tysk.

Minna Åse underviser tysk for viderekommende.

Det andet hold er for begynder,som bliver undervist af Yvonne Thygensen

Begge vejledere har en god dialog sammen.

Alle andre aktiviteter i huset går for såvidt godt. Jeg har ikke hørt nogle af dem der har givet udtryk for det modsatte.

Der er blevet opsat en kasse op ude i gangen med påskriften ris og ros. Medlemmerne i huset må være tilfreds på den måde det hele kører ….. kassen er tom. Der er ikke hul i bunden af kassen.

Men vi har stadigvæk ledige pladser på alle holdene.

 

Der er blevet gjort meget for at fortælle hvad er Aktivitetshuset Virkedal er og står for.

Flere af vores frivillige har brugt Facebook ugeavisen og lignende nyheds- midler til at fortælle om Virkedal

Det har givet bonus

Vi er ved at være oppe på omkring 400 medlemmer

Tak til alle jer som har bidrage med oplysninger om Virkedal

 

Det var så alt det positive nu kan vi så tage en bid af det negative.

Emnet er: Frivillige

Uden frivillige kan huset ikke fungere.

Vi mangler stadigvæk frivillig arbejdskraft til at varetage arbejde med at drive Virkedals aktivitetscenter.

Jeg nævnte det i beretningen 2023.

Ingen har meldt sig.

Det kan meget vel ske,at vi ikke har nok frivillige til at drive Virkedal.

Jeg håber sandelig ikke at det sker. Skulle det ske…... så bliver her stille.

Der må der da være nogen der kunne tænke sig til at være med til til at præge Virkedal på kort og langt sigt.

Skulle der være mange der melder sig . Så oprettes der gerne en venteliste.

I får samme løn som vi andre...Glæde og smil

Såfremt I har lyst og tid retter I bare henvendelse til formanden eller til kasseren Bodil Kristiansen.

 

En stor og varm tak til alle jer frivillige,som gør et godt og fremragende arbejde for Aktivitets huset virkedals medlemmer både lærerigt og social.

Tak til vennernes bestyrelse og aktivitets huset bestyrelse for det gode samarbejde-og uden en fælles forståelse og den hjælp begge bestyrelser har givet til hinanden.tak

 

Hermed overgives beretningen til forsamlingen

Aktivhuset Virkedal
Mågebakken 80E
5250 Odense SV

Tlf: 66 17 05 54 - Mail: virkedal@virkedal.dk