Stavgang

Tirsdag og onsdag kl.10.00 -12.00 stavgang

Aktivhuset Virkedal
Mågebakken 80E
5250 Odense SV

Tlf: 66 17 05 54 - Mail: virkedal@virkedal.dk