IT (EDB)

it-2

IT-stuen er indrettet med 10 PC'er, der alle er udstyret med Microsoft Windows 11,
og 22" skærme. Tyveri-sikring med sporbare chips er indbygget i IT-anlæggene.

På holdene vejledes, overvejende, i brugen af et gratis program, Libre Office, som bl.a. indeholder tekstprogram, tegneprogram og regneark. Derudover vejledes der i brug af internettet (f.eks. også til privat brug: "Mit ID" m.m.) samt vejledning efter individuelle behov hos kursisterne; f.eks. arbejde med private, elektroniske fotos.
 
Der arbejdes på/med USB-nøgle til privat opbevaring af det PC-arbejde, man udfører,
og derfor er det nødvendigt at være i besiddelse af en sådan nøgle/pind.  

Alle PC'ere er tilsluttet internettet, og der er opstillet en HP All-in-one, der kan printe, scanne
og kopiere, og som kan benyttes fra alle 10 maskiner (der betales et mindre beløb for print og kopiering).

Hvis interesse haves for "moderne" PC-brug - eller forbedring af dine evner på området,
bedes du henvende dig i Receptionen for yderligere info.

Aktivhuset Virkedal
Mågebakken 80E
5250 Odense SV

Tlf: 66 17 05 54 - Mail: virkedal@virkedal.dk