Beretning Venner 2014

Rina Knudsens beretning ved Virkedals Venners Generalforsamling
den 19. marts 2015.
Jeg vil nu fortælle om året 2014 i Cafeen.
- vi startede med at synge det nye år ind, sammen med vores eget Sangkor, samtidig med, at vi hyggede os med et glas vin.
- lørdag den 1. februar afholdt vi ”Ekstra store Banko”. Der deltog 70 besøgen-de. Det var en hyggelig dag.
- lørdag den 15. marts havde vi vores hyggelige underholdning med ”Bjergban-kens Kabaret” en festlig og sjov eftermiddag med i alt 73 gæster.
- søndag den 6. april startede vi med gåtur og hyggeligt samvær. Fra april til og med september afholdes der i alt 5 sådanne hygge søndage. Der kommer mange og hygger sig og spiser en lun ret, som frivillige cafedamer har lavet.
- 13. juni er vi så nået til vores Sommerafslutning. Det er altid meget vellykket. Der deltog 120 medlemmer. Det var Jytte Knudsen, der stod for dagen sammen med cafedamerne, da jeg var forhindret. Som nyt indslag, havde jeg bestilt kød fra Super Best, da vi ingen grill-mænd havde.
- 11. august startede vi igen efter ferien.
- 11. september havde vi Petanque Finale. Det er en 7 kr. dag i Cafeen. Her kommer der rigtig mange og spiser.
- 3. og 24. oktober havde vi vaccinationer, ca. 600 personer blev stukket.
- lørdag den 4. oktober underholdt Aktivhusets Husorkester. Det er altid meget populært. Der var 86 besøgende, super flot!
- lørdag den 1. november underholdt gadepræsten Peder Thysen med sit Baggårds Band.
- 22. november havde vi Julebasar, med alt det vi plejer at have. En super god dag med mange besøgende. I pausen underholdt Aktivhusets Sangkor. Der blev solgt Gløgg og æbleskiver til 125 besøgende.
- Og så startede alle vores Julefrokoster for brugerne. Der var 9 i alt og i alt del-tog 314 brugere.
Til slut vil jeg takke begge bestyrelser for et godt og hyggeligt samarbejde. Vi har haft mange gode timer sammen.
Jeg vil også takke alle Cafepigerne ”og én mand”, for et fantastisk samarbejde, og jeres dejlige måde at være på. Aldrig har jeg fået nej, når jeg har spurgt om hjælp og ekstra arbejde, og det har der været meget af indenfor det sidste halve år. Det har efterhånden været svært at få frivillige til Cafeen. Jeg kommer til at savne jer, og vores mange hyggelige timer sammen.
Jeg føler også, at Bente Olsen skal have en særlig stor tak for alt det du har gjort for mig under min sygdom.
Jeg stopper nu som formand. Jeg har været formand i 8 år, og må stoppe på grund af mit helbred, som ikke bliver bedre, men det skal gå.
Det er hårdt, jeg har svigtet så meget i den sidste tid, og det tænker jeg meget på. Virkedal har været mit halve liv, og jeg har nydt det. Nu vil jeg ”kun” være frivillig onsdag eftermiddag i Cafeen, og afvikle Banko hver anden mandag sammen med Bente Olsen. Og så vil jeg gå til nogle ting her i huset.
Til sidst vil jeg også takke alle de frivillige, som jeg har haft mange gode timer sammen med. Også tak til jer, som er her i dag. Og det bliver så den sidste be-retning fra mig som formand.
Tak alle sammen fra mig – pas på jer.

Aktivhuset Virkedal
Mågebakken 80E
5250 Odense SV

Tlf: 66 17 05 54 - Mail: virkedal@virkedal.dk