Beretning Venner 2013

Beretning for året 2013 Virkedals Venner
Jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen til vores Generalforsamling i dag.
Nu vil jeg berette, om hvad der skete i året 2013 i Cafeen.
Lørdag den 5. Januar startede vi med at Synge det nye år ind med vores gode Sangkor, og der fik vi et glas Vin, som en god start på det nye år.
Lørdag den 2. Februar havde vi som nyt Ekstra Stort Banko, med mange gode gevinster, en meget vellykket dag, der kom 65. brugere, der hyggede sig.
Lørdag den 9. marts havde vi Bjergbankens Kabaret, og der var i alt 60. der kom.
Den 14. marts havde vi Generalforsamling.
Lørdag den 23. Marts havde vi foredrag om hjælp til Kenya, der var dårligt fremmøde.
Søndag den 7. April og maj juni havde vi Gåtur og hyggeligt samvær. og der kommer mange hver gang og hygger sig de 4. timer og der hygges med en Lun ret som damerne har lavet. Der kommer altid mange.
Den 25. April havde vores "Træmænd" Rejsegilde for den sidste udvidelse af vores skur.
Fredag den 14. Juni havde vi Sommerafslutning med Hat.
Som noget nyt havde vi aftalt en lækker Menu, sammen med vores Grill mænd, og det var en alle var glade for.
Der kom 120. bruger og igen havde vi en festlig dag med hygge og god musik af vores egne Musikere .
Fra 18. August og den 1. September havde vi de to sidste Søndags-åben.
Den 12. September havde vi Petanque afslutning som var en 7.00 kr. dag, der var mange brugere, der tog mod det gode tilbud.
Den 5. Oktober underholdt Virkedals egne Musikere, der er altid stort fremmøde.
Så var der Vaccination den 4. og 25. Oktober der kom 500 i alt på de to dage.
Torsdag den 31. Oktober havde vi Vinsmagning , som der også er populært.
Lørdag den 9. November skulle vi havde haft Matine, det blev så til underholdning i stedet for.
Den 21. og 28. November startede vi med de første Julefrokoster som var
samlet i Cafeen.
Den 23. November havde vi Julebasar med et flot besøgstal på 120. Aldrig har
vi solgt så meget Gløgg og Æbleskiver på en dag. Og der var et flot salg af det
hele, og vores Kor synger skønne Julesange for os. Det er dejligt at der kommer
så mange og hygger den dag.
Så startede vi igen med Julefrokoster og dem havde vi 10. af i alt
354 . maden var fra Salt og Peber.
Så har vi været så heldige af få 6. Nye Cafe Damer og det var godt.
Alle mine friske Cafe damer skal havde en kæmpe tak for det store arbejde de
altid gør med et smil og hygger om brugerne. Også en stor tak for jeres hjælp til
alle vores Julefrokoster.
Jeg vil også takke begge bestyrelser, for det gode samarbejde vi har, for det er
meget værd, at vi kan tale om tingene .
Og til sidst skal alle vores medlemmer også havde en tak for Jeres måde at
være på. Som møder op, når vi har underholdning eller andet spændende at
byde på.
Jeg vil også takke vores dirigent Eigil for god ro og orden.
Til sidst vil jeg takke to damer der stopper i bestyrelsen Gerda og Bente
Så er der kaffe til dem der har lyst. Og tak for l kom.
Venligst formand :Rina Knudsen.

Aktivhuset Virkedal
Mågebakken 80E
5250 Odense SV

Tlf: 66 17 05 54 - Mail: virkedal@virkedal.dk