Beretning venner 2015

Formandens beretning

til

Generalforsamlingen

Torsdag den 10. marts 2016.

3. januar startede vi med at synge året ind, som vores dejlige sangkor var os behjælpelig med. Det var en hyggelig optakt til året der kom.

7. februar havde vi vores store banko-spil med mange gode gevinster som vores sponsorer havde bevilliget. Alle der var til banko hyggede sig sammen med vores piger fra caféen.

14. marts kom Bjergbankens Kabaret på besøg og underholdt. Der var 48 brugere tilstede, der fik en hyggelig eftermiddag.

Gåtur og hyggeligt samvær i april, maj, august og september hvor brugere fra huset kan købe en lun ret, har været pænt besøgt. Der er plads til flere hvis der skulle være interesse for dette. Maden er god og stemningen fejler bestemt ingenting. (20-30)

12. juni havde vi sommerafslutning med godt vejr, grill og salatbar og høj stemning. Vores husorkester stillede som altid velvilligt op og der blev danset, sunget og snakket overalt. Der kom 110 brugere. Det var virkelig en dejlig dag. En stor tak til alle der deltog samt til cafédamerne.

10. september afholdt vi ”petanque-finale” hvor vi som vanligt havde 7,00 kr. dag, som mange benyttede sig af. Menuen fejlede bestemt ikke noget og mange benyttede sig af, at komme flere gange til fadene. (62)

2. og 23. oktober havde vi vaccinationer. Der var mange fremmødte, flest den 2. oktober. Det var ikke helt som det plejede at være, men problemerne blev løst og mange købte deres kaffe i caféen og hyggede sig efter vaccinationen. (200)

3. oktober underholdt Virkedals husorkester samt mange optrædende til alles tilfredsstillelse og til stor latter. Skiftevis med sange og monologer var det en dejlig dag og alle gik hjem med et stort smil på læben. (57)

31. oktober kom Palle Vennekilde på besøg. Han holdt os stavnsbundet med et lystigt foredrag der hed ”fra Amalienborg til landevejen”. En meget levende fortæller og dem der kom, havde en dejlig dag. Tusind tak til Palle Vennekilde. (44)

19. november og 26. november startede julefrokosterne i caféen.

21. november havde vi julebazar hvor Virkedals kor var til stede og sang nogle dejlige julesamler lige for at sætte stemningen. Der var et flot udvalg at vælge imellem og mange benyttede lejligheden til en tur forbi. Da dagen var omme, var der stort set udsolgt alle steder. Herfra skal lyde en stor tak til alle. (120)

1.,2.,3.,7.,8.,9. og 10 december blev de sidste julefrokoster afholdt. Alt i alt kom der over 300 fordelt på de 9 dage. Det var med nogen bævren, at jeg gik til de julefrokoster, da jeg havde valgt at skifte leverandør. Usikkerheden forsvandt hurtigt, da rigtig mange kom med roser over maden. Roserne delte jeg beredvilligt med mine café damer, der som altid, stillede op. En rigtig stor tak til café damerne og en særlig stor tak til Bente, vores dejlige ”madmor” her på Virkedal, der mødte op alle dagene.

Da jeg lige har alles opmærksomhed og bliver beskyldt for, aldrig at sige tak, vil jeg her benytte lejligheden. En stor tak skal lyde til alle brugerne af huset, da de gør huset levende. Tak for det. Ligeledes vil jeg takke begge bestyrelser for det gode samarbejde, der foregår helt i husets ånd. Slutteligt vil jeg takke Bjarne Rohde for indsatsen som ordfører.

Hermed overgiver jeg beretningen til forsamlingen.

Skrevet og fortalt af: Kirsten Wiingaard, formand.

Aktivhuset Virkedal
Mågebakken 80E
5250 Odense SV

Tlf: 66 17 05 54 - Mail: virkedal@virkedal.dk