Beretning venner 2017

Beretning:
Nu er det halvandet år siden jeg tiltrådte vennernes bestyrelse, og jeg
synes det er gået godt, vi har stadig et aktivt hus med en dejlig
atmosfære.
LØrdag den 7 januar startede vi det nye år med " syng året ind "
Sangkoret underholdt med sang ogfællessang det blev en hyggelig
eftermiddag, og en dejlig måde at starte året på.
LØrdag den 4 februar havde vi det store banko med mange deltager€, og
vi siger tak til alle firmaer og private der gav gaver til vort banko, altid en
fornøjel ig efterm iddag.
Lørdag den 4 Marts var en speciel dag, Four Jacks og Swing Sisters
underholdt, der deltog 60 personer det blev en forrygende drg, vi kan jo
synge med på alle sangene.
Søndag den 2 april startede vi med åbent hus, det blev en god dag men vi
kunne godt Ønske lidt flere deltagere, der er jo god mad til rimelige priser.
søndag den 7 maj var der igen åbent hus med god mad og dejligt vejr.
Fredag den 9 juni afholdt vi den stor€ sØmmerfest, der var kommet nyt
telt, det fungerede godt og vejret var med os, men det var første gang vi
ikke havde udsolgt og ingen venteliste. Der blev serveret svinekam og
kartoffelsalat, stort salatbar, kaffe og hjemmebagt chokoladekage, Tak til
lnge P og Susanne U for de lækre kager.Orkestret underholdt og der blev
sunget og danset, Tak til orkestret. Det blev endnu en god dag.
En stor tak til alle frivillige der hjælper både før, under og efter festen. Tak
til cafepersonalet der BØr et stort arbejde, de starter kl 8 om m.orgenen

Aktivhuset Virkedal
Mågebakken 80E
5250 Odense SV

Tlf: 66 17 05 54 - Mail: virkedal@virkedal.dk