Beretning venner 2018

Virkedals Venners generalforsamling
Torsdag den 14 marts 2OL9
;,:,,
Beretning for 2018:
Lørdag den 6 januar blev året sunget ind og det var så man kunne høre
det i hele sanderum, der kom 53 gæster og 20 personer i sangkoret, en
dejlig oplevelse og med ekstra kaffe og lagkager.
Lørdag den 3 februar stort banko, altid med mange deltagere. En stor tak
til Bente olsen for det store arbejde du udfører både i dagligdagen og
med anskaffelser af præmier tirjurebanko og det store lørdagsbanko. Tak
til firmaer og private der sponsorerer præmier.
Lørdag den 3 marts, havde vi besøg af ,, den syngende maler,, der
underholdt med musik og sange af sigfred pedersen en fornøjelig
eftermiddag.
søndag den 8 april startede vi søndagsåbent med gåtur, kortspil og
hyggeligt samvær. Damerne seryerer lidt dejlig mad tit rimetige priser. Tak
til cafeens damer som ofrer deres søndag på Virkedal. Ulla Arneborg har
påtaget sig opgaven som guide på turen. Det blev en dejlig dag men vi
kunne godt ønske at flere deltog ivores søndags arrangementer.
Søndag den 6 rnaj og 3 juni var der igen åbent hus dejlige dage også med
lidt godt at spise.
Fredag den 15 juni sommerafslutning med 110 gæster og dejligt vejr. God
mad og drikkelse.Stor tak til cafepersonalet der møder ind kl g,00 for at
lave morgenkaffe til alle hjælpere, for derefter at begynde på det storesalatbord. Tak til orkesteret med Bjarne i spidsen for god underholdning.
stor tak til alle de frivillige der hjælper til både før, under og efter festen,
uden dem ingen fest
som noget nyt holdt vi åbent hus 2 0nsdage ijuni måned, ogzonsdage i
august inden huset åbnede igen Det blev en succes med ca 40 gæster
hver gang, der blev drukket kaffe og der kunne købes botter med ost. Tak
til damerne i cafeen og tak til Susanne der leverede dejlige boller hver
gang. Vi har planlagt at holde åbent igen i år Zgange ijuni, og en eller to
gange i august.
Som sagt startede vi august med 2 gange åbent hus, og så var huset igang
igen efter ferien.
Søndag den 2 september var der igen åbent hus.
Lørdag den 6 oktober " Oktoberfest " sidste år havde jeg glædet mig til at
fortælle hvor god en fest det var, med FØlsevogn og fadølog god musik,
og så glemte jeg det afsnit, hvor det ærgrede rnig bagefter. Vi tog det op
igen sidste år med godt humør og flere gæster, tak til bestyrelsen for godt
arbejde. Kan vi blive ved med at finde på noget nyt?
LØrdag den 3 november underholdt Jens Peder Madsen med sit foredrag
" da farfar var dreng" meget underholdende og vi fik rørt lattermusklerne.
Lørdag den 24 november, Julebazar dejlig dag med gløggog æbleskiver,
tombola og amerikansk lotteri. Salg i veststuen af dekorationer og
adventskranse og flotte ting fra træværkstedet. Tak til sangkoret der
underholdt, så vi fik lidt julestemning. Stor tak til blomsterdamerne og
træmændene og alle damerne i cafeen og bazaren for deres store indsats.
Den 28 november startede alle julefrokosterne, der har vaeret ca 300
gæster til spisning, alle var tilfredse med maden og den gode betjening.
Tak til husorkestret og sangkoret under ledetse af Bjarne Rohde som altid
mØder op når vi beder om lidt underholdning. Tak til træmændene for al
jeres hjælp i løbet af året, i siger aldrig nej når vi kommer med store og
små ting der skal laves.
Tak til receptionisterne der træder til hvis det kniber og sØrger for vores
vasketØj.
Tak til Aktivhusets bestyrelse for godt samarbejde,
fak til Vennernes bestyrelse for et fantastisk samarbejde, til trods for vi
har været i undertal det meste af året.
Til slut vil jeg gerne rette en tak til alle jer
cafe og det er jo cafeen der stØtter huset.
brugere af huset, uden jer ingen
En stor tak til cafepersonalet
For det store arbejde de udfører hele året. (jes synes de fortjener en stor
hånd )
Hermed overgiver jeg beretningen til forsamlingen: Tak
Tak til Bjarne og Merete for god ro og orden. Tak for i dag og kom godt
hjem.
Odense den i.4 marts 2019
Jytte Knudsen

Aktivhuset Virkedal
Mågebakken 80E
5250 Odense SV

Tlf: 66 17 05 54 - Mail: virkedal@virkedal.dk