Beretning venner 2019

Bestyrelsens beretning 2019:

Lørdag den 5. januar blev året sunget ind, det blev en dejlig dag begyndelse på det nye år med mange gæster og et dejligt sangkor, der underholdt under ledelse af Bjarne Rohde og Ib Berg.

Sidste år byttede vi om på underholdning og stort lørdagsbanko, så der blev længere tid mellem julebanko og stort banko.

Lørdag den 2. februar havde vi besøg af Else Møller fra Kerteminde, hun fortalte om sit liv fra bondekone til Borgmester, det blev en festlig dag med mange tilhørere, og tid til at bruge lattermusklerne.

Lørdag den 2 marts: stort banko med mange deltagere, og mange flotte præmier. En stor tak til Bente Olsen for det store arbejde du har udført alene for ( Vennerne ) i mange år, både i dagligdagen og med anskaffelser af præmier til julebanko og lørdagsbanko. Det glæder os at du fortsætter og har fået hjælp af Ulla og Susanne. Det er dejligt, der stadig er stor opbakning til disse arrangementer.

Tak til firmaer og private der sponsorerer præmier.

Søndag den 7. april startede vi åbent hus, med gåture, kortspil, petanq og hyggeligt samvær. Damerne i køkkenet serverede lidt godt at spise til rimelige priser. Tak til de damer der bruger deres søndage på Virkedal. Ulla Arneborg var guide på turene Det blev en god dag, men vi kunne godt tænke os flere gæster.

Søndag den 5. maj og søndag den 2. juni var der igen åbent hus, lidt koldt ( 5. maj nattefrost) men indenfor er der altid dejligt varmt, god mad og drikke.

Fredag den 14. juni sommerafslutning, på grund af husets 20 års jubilæum blev der serveret" stegt pattegris " med tilbehør. Der var 110 gæster og 20 frivillige der blev bespist. Stor tak til cafedamerne der starter tidligt for at gøre alt klart. Tak til de frivillige der starter torsdag med at rejse teltet, sætte borde og stole på plads, så der er pladser til alle. Tak til orkestret for god underholdning hele dagen. Uden de frivillige, ingen sommerfest.

Vi havde igen i 2019 4 x onsdagsåbent, det blev igen en succes med ca 40 gæster der hyggede sig, med kaffe the og hjemmebagte boller. Tak til damerne i cafeen, Ulla for gåture og Susanne S der sørger for nybagte boller. Der vil igen i år være åbent hus 2 onsdage i juni og 2 i august.

Søndag den 1. september: åbent hus med dejligt vejr og god mad, nu har vi fået markiser, så det skygger lidt for solen, når der spilles kort og spises ude.

Torsdag den 12. september: petaquan finale, igen en dag med billig mad og drikke, mange gæster og godt vejr, der var mange tilskuere til at heppe på finalisterne.

Lørdag den 6. oktober: sjov og morsom dag, vi fik besøg af den tidl. Præst Palle Jensen fra Nr. Broby, der fortalte om sit liv.

November sprang vi underholdning over, da huset havde 20 års jubilæum, der blev serveret gratis kaffe og lagkage til alle medlemmer hele ugen og en ekstra mandag, der blev lavet 43 lagkager, en dejlig uge.

Lørdag den 23. november, julebazar, en forrygende dag med mange mennesker. Der kunne købes gløgg og æbleskiver, der var gang i tombola og amerikansk lotteri. I veststuen kunne der købes blomster, dekorationer m.m. og flotte ting fra træværkstedet. Tak til blomsterdamerne og træmændene, alle damerne i cafeen og bazaren for deres store indsats. Tak til sangkoret der sang julen ind.

Den 26. november startede alle julefrokosterne, ca, 290 medlemmer til spisning, alle var tilfredse med maden ( der kom fra ny leverandør) og den gode betjening.

Endelig vil jeg orientere om at bestyrelsen har besluttet at vennernes kontingent stiger fra 60 til 80 kr. årligt fra 1. januar 2021

Jeg vil gerne rette en stor tak til cafepersonalet, for deres store arbejde de udfører hele året. (jeg synes de fortjener en hånd)

Tak til orkestret og sangkoret der altid møder op når vi beder om underholdning.

Tak til træmændene for jeres velvillighed i løbet af året, i siger aldrig nej når vi kommer med store og små opgaver der skal løses.

Tak til receptionen der træder til når vi beder om hjælp.

Tak til aktivhusets bestyrelse for godt samarbejde.

Tak til vennernes bestyrelse for et fantastisk samarbejde i året.

Til sidst tak til jer brugere af huset, uden jer ingen cafe og det er jo cafeen der støtter huset.

Hermed overgiver jeg beretningen til forsamlingen, Tak.

Aktivhuset Virkedal
Mågebakken 80E
5250 Odense SV

Tlf: 66 17 05 54 - Mail: virkedal@virkedal.dk