Beretning venner 2020

Betyrelsens beretning:

Det er med en anderledes følelse vi står her i dag og skal holde generalforsamling 1% år efter sidste Generalforsamling, fortælle om alt det der er foregået i løbet af år 2020.

Som altid havde vi en dejlig dag med " syng året " ind i januar, mange gæster og husets sangkor.

Tid til underholdning blev der også i Februar, med Odense Senior mandskor, der underholdt og sang, det blev en god eftermiddag, vi kan jo godt lide musik og sang.

7 marts holdt vi stort banko, det er jo altid en succes.

Stor tak til Bente Olsen, Ulla Arneborg og Susanne Urban for det store arbejde i udfører hele året.

Den 10 marts holdt vi generalforsamling, og dagen før blev vi orienteret om at huset skulle lukke på grund af en virus der var kommet fra Kina, der kom 28 gæster og der prøvede vi for første gang at sidde i cafeen med 1 stols afstand, og vi vidste ikke at den virus fra Kina skulle holde vores hus lukket i 1% år.

Huset blev lukket, men det åbner hurtigt igen sagde vi, men nej. Der var meget vi skulle tage hensyn til, spritte hænder, bære mundbind alle steder, måtte ikke ses ej heller med vores familier.

Sommeren gik og intet håb om åbning, men pludselig blev der lys, vi måtte åbne 3 november, vi indkaldte til cafemøde, alle kom sad med stor afstand men fik et stykke mad, kunne tale sammen og forberede åbningen, og en stor tak skal lyde til personalet der altid møder med et smil på læben, bager og smører mad, laver kaffe m,m, og servicerer medlemmerne hele året. De fortjener en stor hånd. Det er cafeen der tjener lidt ekstra til huset. Men nej ingen åbning.

Nu er vi endelig kommet i gang, alt personale er venst tilbage og vi har fået 3 nye damer til afløsning. Dejligt at medlemmerne også er vendt tilbage.

Torsdag den 9 september blev der afholdt petanque finale, meget smukt vejr, god stemning, måske ønsket om lidt flere medlemmer der bakker op til vores gode mad.

Lige en praktisk bemærkning, Bestyrelsen har besluttet at kontingentet skal stige til Kr. 80 årligt, fra 1 januar 2022.

Længere nede på dagsordenen kommer vi til valg af bestyrelsesmedlemmer, jeg er på valg og modtager ikke genvalg, jeg har været aktiv på Virkedal i 21 år, og det har været nogle spændende år, især med opstart af cafeen og se hvordan huset har udviklet sig gennem de 21 år. Nu føler jeg der skal nye og yngre kræfter til. Jeg takker alle medlemmer for den tillid og opbakning der er vist mig, tak til cafeen for jeres dejlige samarbejde.

Tak til Aktivhusets bestyrelse for godt samarbejde.

Tak til Vennerne for jeres dejlige samarbejde og tålmodighed og jeg ønsker den nye bestyrelse alt godt fremover.

Hermed overdrager jeg beretningen til forsamlingen.

Venlig hilsen Jytte Knudsen

Aktivhuset Virkedal
Mågebakken 80E
5250 Odense SV

Tlf: 66 17 05 54 - Mail: virkedal@virkedal.dk