Referat Venner 2014

                      Beretning fra vennernes generalforsamling

               den 13.marts 2014

                     

               Deltagere: Rina, John, Marianne, Inge B. Inge J. Tove         

 

 

 

  1.  

Formanden bød velkommen og berettede hvad der var sket i året 2013 i cafeen.

Lørdag den 5.januar startede vi med at synge det nye år ind med vores sangkor.

Lørdag den 2.februar havde vi som noget nyt,

Ekstra stort banko, med mange gode gevinster,

hvor 65 brugere hyggede sig.

Lørdag den 9.marts,kom Bjergbankens Kabaret

og underholdt .Der var 60 brugere.

14.marts havde vi generalforsamling.

Lørdag den 23.marts foredrag om

hjælp til Kenya. (dårligt fremmøde )

Søndag den 7.april-og maj og juni havde vi gåtur og hyggeligt samvær, hvor folk kan købe en let lun ret. Det er pænt besøgt.

25.april havde vores træmænd rejsegilde, for den sidste udvielse af vores skur.

Fredag den 14.juni Sommerafslutning

Som noget nyt, havde vi aftalt en lækker menu, sammen med vores grillmænd, som alle var glade for. Der kom 120 brugere, og det var en festlig dag med hygge og god musik af vores egne musikere.

18.august og 1.september de sidste søndagsåbne.

12.september petanque afslutning, hvor vi som vanlig havde 7.00kr.s dag, som mange benyttede

sig af.

5.oktober underholdt Virkedals egne musikere

og brugere.(stort fremmøde )

4.oktober /25.oktober var der vaccinationer.

Der kom 500 i alt på de 2 dage.

Torsdag den 31.oktober vinsmagning

Lørdag den 9.november skulle vi have haft

Matine, det blev til underholdning i stedet for.

21./ 28.november startede de første julefrokoster

I cafeen.

23.november julebasar Rigtigt flot salg

af det hele. Virkedals kor underholdt med julesang

Julefrokosterne startede igen med 354 brugere,

maden kom fra `Salt og Peber

Vi har været heldige at få 6 nye cafedamer

 

Formanden takkede cafedamerne for deres

store arbejde, og hygge og smil om brugerne.

 

   

Formanden takkede begge bestyrelser, for det

gode samarbejde vi har.

 

Formanden takkede alle vores medlemmer, for deres opbakning når vi har underholdning, eller

andet spændende, at byde på..

 

Rina takkede Gerda og Bente for deres engagement i bestyrelsen, hvorefter de fik overrakt

blomster og en gave.

 

Bente fortsætter i Aktiv husets bestyrelse

Inge Jørgensen er blevet observatør

for Aktiv huset

Inge Brun er blevet suppleant i stedet for Gerda

 

 

 

 

  1.  
 

En bruger foreslog at vi godt kunne hæve kontingentet til 80 kr. om året for vennerne?

En anden bruger syntes, det var mærkeligt, hvis kontingentet skulle stige med det store overskud

og hvad det skulle bruges til.

 

   

Formanden takkede Eigil Bramsen for

indsatsen som ordfører

   

Rina afsluttede med, at foreslå et trefoldigt

Virkedalsråb

     
     
     
     

Odense, den

Referent ;   Tove Havlit

Aktivhuset Virkedal
Mågebakken 80E
5250 Odense SV

Tlf: 66 17 05 54 - Mail: virkedal@virkedal.dk